Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část přepisu zvukového záznamu ze schůze ZO dne 22.3.2011 ve Vlčkovicích k revokaci usnesení

3. 4. 2011

Ing. Studený zdůvodňuje svůj návrh na revokaci (zrušení) usnesení o závazné anketě o výstavbě VTE, které přijalo zastupitelstvo obce  23. února 2011

 
čas 46. min.
Takže co mě k tomu vedlo. Rozporuplné pocity z minulého zasedání a vývoj událostí v průběhu toho minulého měsíce mě bohužel donutily k tomu, že jsem na toto musel reagovat a přijmout k tomu své stanovisko. nebude se to možná některým z vás líbit, některým možná jo, ale nicméně nemůžu si odpustit prostě to, abych to tady neřekl. Takže ještě jednou zmiňuju, že teda navrhuju usnesení nebo revokovat usnesení zastupitelstva obce číslo 2011/22 o zřízení veřejné ankety ke stavbě větrných elektráren ve Vlčkovicích, v Petrovičkách a v Mladkově, pro občany s trvalým pobytem v dotčených katastrech a občany vlastnících v těchto nemovitost. termín vyhlášení bude upřesněn po obdržení právní analýzy smluv o spolupráci s firmou Synergion a.s. Mladkov a Eldaco, to bylo znění usnesení, a proto navrhuji tuto revokaci z těchto důvodů.
Schválená anketa, jejíž výsledek bude pro zastupitelstvo obce závazný neodpovídá platným právním předpisům. Žádný právní předpis se o anketu totiž neopírá. Už vlastně ani pojem anketa zásadním způsobem porušuje právo občana obce, rozhodovat o dění v obci způsobem sobě vlastním. Občan má totiž, jako jedno z mnoha práv, hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, tj. právě zákonem o místním referendu.
Rozhodnutí zastupitelstva obce tudíž považuju za chybné. Zmiňované rozhodnutí považuji za své první zásadní pochybení a věřím, že i další kolegové zastupitelé cítí, že ustanovení slibu zastupitele obce, kde je stanoveno, že svou funkci budu vykonávat v zájmu obce a jejich občanů, není takovým rozhodnutím naplněno.
Dalším rozporem je závaznost ankety. Návrh nebo doplnění bylo navržené paní Ivanou Marečkovou jako doplněk do usnesení zastupitelstva obce, což podle zákona o obcích jsme porušili ustanovení zákona, kde mají právo předkládat návrhy členové zastupitelstva obce, rada obce nebo výbory, ale žádní jiní. A to se nechci ani dále zaobírat, jakou váhu pravdivosti mají informace podávané již zmiňovanou osobou, ale k tomu se dostaneme v došlých spisech, kde jeden z došlých spisů nebo dopisů toto upřesňuje lépe.
Dalším bodem je to, že na obce byly doručeny 2 petice. Obdrželi jsme je jednu v pondělí, kde majitelé nemovitostí v katastru obce Mladkov nesouhlasí s výstavbou VTE a tato petice postrádá znaky již zmíněné nebo správně podané petice, ale i přesto Obecní úřad převzal tuto petici a vzal na vědomí a druhá a to si myslím, že určitě pro mě rozhodující byla, je, byla dnes doručená petice naplňující všechna ustanovení zákona s obsahem odepření hlasovacího práva majitelům nemovitostí bez trvalého pobytu na katastrálním území obce Mladkov v anketě k vyjádření stanoviska ve věci plánované výstavby VTE na území obce Mladkov. Tato petice je zde, můžete se na ní podívat, je podepsána 120 občany obce. Z toho pro mě vyplývá zásadní. Občané obce Mladkov chtějí sami rozhodnout jakým způsobem se bude rozvoj obce dále ubírat.
Dalším, možná ne tak zajímavým, ale určitě zveřejnitelným důvodem je ochrana volebního programu jednoho z členů zastupitelstva obce p. Boka, který do komunálních voleb v roce 2010 vstupoval za místní organizaci KSČM, kde jedním z bodů programu, dovolím si citovat, je bod č. 6 maximálně podporovat, tzn. místní organizace v Mladkově bude v dalším volebním období tj. v tomto 2010-14, maximálně podporovat a teď cituji bod 6, vybudování a užívání obnovitelných zdrojů energií – ekologický rozvoj obce.
Takže to jsou mé důvody, který mě donutily k tomu, abych zapojil selský rozum a nechal o tomto, nebo vůbec o výstavbě, podle mého názoru rozhodnout občany obce. proto navrhuju tuto revokaci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář