Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj Mluvte o tom

Vážení občané,
od začátku roku 2011 se v Lichkově, Mladkově i ve Vlčkovicích
stala živě diskutovaným tématem výstavba větrných elektráren v
našich a okolních obcích. Měsíčník Nové Králicko přinášející zprávy o
dění v regionu už bohužel nevychází. Mnozí z Vás nemají ani možnost
získávat informace na internetu, a proto jsme se rozhodli Vás stručně
seznámit s některými aktualitami, abyste i Vy byli informováni. Včasná
informovanost je důležitá pro každého, kdo se má o něčem samostatně
a objektivně rozhodnout. Ujišťujeme Vás, že nepovažujeme za
něco špatného, když někdo souhlasí s výstavbou větrných elektráren a
někdo je proti. To, že je to téma, které v posledních měsících názorově
rozděluje obyvatele našich vesnic, není nic výjimečného a špatného.
Všude, kde se objeví nový podnikatelský záměr výstavby větrných
nebo slunečných elektráren, se pochopitelně začne diskutovat – u nás
i ve světě. Jelikož se v posledních letech objevila spousta různých článků,
a to zejména na internetu, rozhodli se proto naši přední odborníci
v tomto oboru sestavit ucelený přehled o problematice větrných
elektráren (dále jen VTE) na našem území. Na základě tohoto byla v
minulém roce vydána kniha s názvem Větrná energie v České republice
s podtitulem Hodnocení prostorových vztahů, environmentálních
aspektů a socioekonomických souvislostí.
V knize je uvedeno, že: „důležitou roli v rozhodovacím procesu
hrají nejen odborníci, ale také zainteresovaná veřejnost (obyvatelé,
rekreanti, vlastníci a obhospodařovatelé půdy). Do rozhodovacího procesu
o realizaci či neuskutečnění projektů vstupují názory a preference
různých zájmových skupin (investorů, lokálních a regionálních politiků,
místních obyvatel, rekreantů, krajinných ekologů, ochránců přírody
a zástupců různých občanských sdružení, iniciativ apod.). Vhodné
je transparentní plánování projektů, otevřená komunikace ze strany
obce a investora a participace místních obyvatel v rozhodovacím procesu.
Ve fázi plánování je přístup k obyvatelům velmi významný a tak
konání jakékoliv přednášky v obci o záměru výstavby je nutností. Z
šetření přitom vyplynulo, že téměř 40 % dotázaných nevědělo předem
ani orientačně, kde budou elektrárny postaveny a ani (což je pro podporu
projektu důležitější) jaké konkrétní výhody to obcím přinese.“

 

Příspěvky

Smlouvy

21. 4. 2011

Ze smluv uzavřených obcí Lichkov a Mladkov (Vlčkovice) jsme vybrali některé zásadní body, o kterých by občané obou obcí měli vědět, a k nim připojujeme naše názory a názory několika nezávislých právníků.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zpravodaj Mluvte o tom | Komentářů: 0

Jak to bylo v Lichkově?!

21. 4. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zpravodaj Mluvte o tom | Komentářů: 0

Naše a polské připomínky k výstavbě VTE

21. 4. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zpravodaj Mluvte o tom | Komentářů: 0

Informace z jednání zastupitelstva Mladkova

21. 4. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zpravodaj Mluvte o tom | Komentářů: 0