Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přepis některých důležitých částí zvukového záznamu ze zasedání obecního zastupitelstva Mladkov 23.2.2011

25. 3. 2011

O SMLOUVĚ A ÚDAJNÉ SANKCI 200 MIL. KORUN

p. Ing. Studený - Takže samozřejmě i firma podniká kroky v tom. Dostali jsme nějaké vyjádření jako zastupitelé, které jsme měli k nahlédnutí. Já bych ještě než teda začnu s těmi částkami nebo s tou částkou, která by nás mohla eventuelně potkat, tak bych trochu upřesnil ty finanční výnosy, jak tady starosta naznačoval, my jsme dávali do kupy předpokládaný, samozřejmě předpokládaný, nejsou to částky, za které můžeme stoprocentně ručit, to bohužel dneska asi nemůže nikdo,ale předpoklad výdělku pro obec nebo odměny je asi takový. Vemu nejdřív teda firmu ELDACO, což jsou teda 2 větrné elektrárny na katastru Vlčkovic, kde 1. odměna po vlastně výstavbě, po kolaudaci je 1 milion Kč, která je jakousi zálohovou odměnou na dobu 6 let. To znamená, že za prvních 6 let dostaneme za ty 2 Vlčkovský elektrárny, což je ve smlouvě, dostaneme 1 milion Kč. To bude. Ta záloha, tu zálohu dostaneme ihned, to znamená, že dalších 6 let od tý firmy ELDACO nedostaneme nic. Další věc, 6. rok až 15. tedy, což je předpokládaná životnost těch elektráren, protože předpokládá se 15 let je, je to tak, že za každej stožár je tam 100 tisíc Kč + odhadovaný výkon takovej ten střední, kterej se odhaduje asi kolem těch 5,5, jak tady starosta naznačoval, to nebudu opakovat, je 85 tisíc Kč, to znamená sečtu-li to za 2 VE je to vlastně za ten rok 370 tisíc Kč. Pokud to vynásobíme těmi 9 lety, což by ta firma měla platit po dobu té životnosti, tak je to 3 mil. 330tisíc Kč. Sečtu-li obě tyto částky dostanu se na částku 4mil.330 tisíc Kč, což je tedy předpokládaný zisk pro obec Mladkov za 2 VE na katastru obce Vlčkovice firma ELDACO.

Tak teď vemu firmu SYNERGION, takže tak jak bylo naznačeno minimální odměna za instalovanou megawatu je 55 tisíc Kč, což v případě 2megawatových elektráren je 110 tisíc, což je za ty 3 elektrárny 330 tisíc. Dále tam je 5% odhad ze zisku. Už tady i pan Kožnar vypočítal, že ten odhad je asi 10 milionů, takže tam je předpoklad asi 200 tisíc za rok, což je 600 tisíc. To znamená opět pokud sečtu prvních 7 let, protože tam je to na prvních 7 let je tento systém, paušál a elektrárnu, ať se to točí nebo ne, plus procenta ze zisku pokud to něco natočí, tak pokud teda sečtu tyto částky, tak nám to dá teda 3 elektrány 6510000 Kč po sedmi letech. Po osmi letech tam je navýšení těch procent ze zisku 10% , tzn. že dvojnásobný, takže tam je roční předpoklad 1200000 Kč plus teda samozřejmě ten poplatek 330000, kterej budou i nadále platit, ať se to točí nebo ne. To znamená, pokud to sečtu, vynásobím atd. vychází mi to 12240000, pokud to sečtu s těmi 7 roky, tak za tuto dobu 15-ti let firma Synergion by mohla (taky nemusí tam někdo říká), ale mohla by přispět do rozpočtu obce částkou 18750000. Pokud sečtu teda obě ty stavby, tzn. těch 5 VTE, tak se dostáváme na částku 23000000. To je předpoklad toho, že bysme mohli něco z těch elektráren vydělat. Samozřejmě, jak jsem již tady naznačoval a tím bych zareagoval na otázku Jany támhle, která se ptala na to, co se může stát, když to tady skácíme. Předpokládám, je to můj osobní dojem, že samozřejmě firma, která přišla s ňákým záměrem, která nám dala nějakou smlouvu, v které jsou samozřejmě i závazky pro obec, že v případě ňákýho nesplnění budem platit nebo plat tam není napsanej, ale jsou tam prostě je tam ňáký plnění, protože každej investor si chrání samozřejmě svý investice, takže bohužel i v naší smlouvě tato klauzola(?) je. Toho jsme se prostě nedokázali zbavit a je to tam. Tudíž předpokládanej výnos tej firmy, já nebudu rozpitvávat co všechno by se na to mohlo nabalit, ale ta firma předpokládá jakýmsi právním stanoviskem, který nám předložila, samozřejmě bysme si museli nechat zpracovat jiný, ale budiž, vzali jsme v potaz právní stanovisko vo kerý by se mohla ta firma opřít, která by teda po nás, když to řeknu takhle doslovně, která by po nás šla a chtěla ty peníze za to, že tady mohla něco vybudovat a vybudovala, tak ta částka je 200 mil. korun. To si srandu nedělám. Ještě k tomu jednu věc. Já laicky uvažuju. Možná bude i výhodnější pro tu firmu to skácet a s náma se soudit a vyhrát, protože předpokládám že, aspoň vidím, zdá se mi že ta firma je dost majetná na to, aby si mohla dovolit možná konzilium právníků a našeho ňákýho krajskýho, o kterýho požádáme třeba asi rozdekaj úplně na cucky, takže si myslím, že by mohlo dojít k tomu, je to můj názor, samozřejmě k tomu dojít nemusí a my když to občané skácí, ňákým způsobem, ať to bude anketa či referendum, pokud se něco takovýho tady povede, samozřejmě my budeme dělat kroky, aby k tomu nedošlo. To je jasný. Prostě taková je situace. Ale jenom chci upozornit na to, že by se to mohlo stát, že by nás mohl někdo zažaovat o 200 mil. A to nemluvím o tom, co by se stalo, když by ta firma, nedej Bože nepostavila ty elektrárny v Lichkově, že to občané odsouhlasili a nevím, jestli v tejhle částce to má ta firma započítaný, protože oni řeknou, že se jim to nevyplatí a možná teda naúčtovat i ty náklady lichkovský. Takže takhle se věci asi maj, to je potřeba si říct a nalít si čistýho vína, že prostě ňáky závazky tý smlouvy jsou. A úplně souhlasím s tou Janou, jsou tady prostě ňáký rozhodnutí, jsou tady podepsaný ňáký 2 smlouvy, takže vyloženě teďka nadávat jen těm zastupitelům, že udělali něco blbě, sedět na židli doma v obejváku, to je sice krásný a strašně jednoduchý, ale je škoda, že vopravdu, jak už tady pan Faltus zmiňoval nebo někteří z diskuse, že opravdu nikdo dřív nepřišel a neřek, proč to tak je. Už když jsme jednali o tom Eldacu, pak se tady objevil Synergion, nebylo to vopravdu ze strany občanů tak divoký, aby to někdo rozďoubal, aby přišel a řekl, tohle udělejme takhle…


Diskuse týkající se starostovy konzultace s JUDr. Rittichovou

čas: 82 min.

p. Matouš se ptá, zda zastupitelstvo a starosta věděli, zda měli k dispozici nějaké právní vyjádření smlouvy a věděli s jakým rizikem jdou víceméně do toho podpisu. Zda si byli vědomi toho, že existujou nějaké právní věci, které mohou nastat při odstoupení od smlouvy, zda věděli, že se tam budou vyskytovat takovéto částky v případě odstoupení.

p. Šmok - Co se týká právního posouzení smlouvy, bylo prováděno s paní doktorkou Rittichovou, obdobná smlouva je sepsána právě s obcí Lichkov, smlouva byla projednávána taky. Smlouva o spolupráci má závazky na jednu i na druhou stranu a z toho vyplývající možnosti sankcí, jak pro investora, tak i vlastně pro organizaci, která spolupracuje. Jak vysoká může být částka to se u smluv o spolupráci dá asi velice nebo dá se velice těžko říct a i ta právnička to neposoudí. Tam se může ta částka 200 mil., můžeme říct, může to být 50 mil., investor může říct bude to 400.

p. Matouš - V tom případě navážu na svůj původní dotaz. Zajímalo by mě, jestli existuje ňáký zápis o tom, že bylo provedeno odborné vyjádření právničkou k této smlouvě a za jakou částku.

p. Šmok – K této smlouvě bylo provedeno právní řízení s……

p. Matouš znovu zopakuje svůj dotaz, zda existuje zápis o tom, že proběhlo přezkoumání po právní stránce a za kolik a zda tato částka je uvedena v účetnictví obce.

p. Šmok – V účetnictví obce je uvedena, je tam částka 30000, asi 30100 s paní doktorkou Rittichovou. (Následně reaguje Kosek, co je to za právničku – čas 85 min.)

p. Matouš – Znovu bych se Vás teda tímto rád zeptal, zda existuje nějaký dokument, nějaký zápis, nějaké písemné stanovisko paní doktorky Rittichové.

p. Šmok – Písemné stanovisko je společné s obcí Lichkov. Mladkov jako takový zápis nemá.

p. Matouš – Z jakého důvodu, když nás to stálo 30100 nemáme vlastní vyjádření od paní doktorky Rittichové?

p. Šmok - Máme vyjádření, že tu smlouvu posoudila a neshledala a doporučila jí, teda neshledala na ní závady, které by vyloučily podpis této smlouvy.

p. Matouš – Takže ještě jednou bych Vás teda poprosil o odpověď, zda jako starosta v té době, ty jako místostarosta v té době a zastupitelé, kteří vykonávali svoji funkci, jste si byli vědomi toho, že tam existuje riziko milionových pokud v případě odstoupení od smlouvy. Ano, ne? Jednoduchou odpovědí, prosím.

p. Šmok – Co se týká tak velké částky, tak ne.

p. Matouš – Pan místostarosta.

p. Faltus – Já co se týče tohoto tak musím dodat (čas 87 min.). V první řadě bych chtěl říct, že až přijde vyúčtování za stočné taky nám to naúčtujete, protože někdo nesouhlasil s kanalizací? …. Já jsem odbočil a vrátím se zpátky k této smlouvě. V tu dobu nebylo vůbec patrný, že by se musela nějaká smlouva rušit nebo likvidovat, kácet.

p. Matouš – Můj dotaz zněl, zda jste si byl vědom toho, že tahleta klauzule nebo tohleto nebezpečí tam je, že se ty částky mohou vyšplhat až do výše, jak uvedl tady Roman, 200 mil.?

p. Faltus – Já odpovím opět trošičku z druhé strany. Co kdybychom na to přišli s odporem za 5, 6 let, za 8. Oni by ty škody narostly. Na začátku budeme muset počítat s tím, že riziko přijde za 6 let, protože my nevíme, kdy se ke které smlouvě občané vyjádří nějakým způsobem se svým odporem. … Takže ano ne. Ne. Takže ne. (čas 88:40)

Pak vystoupí p. Bok, kde poukazuje na smlouvu. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrací vzájemná plnění. Vzájemná plnění jsou to, že někdo někomu něco dal nebo investoval. A ne takový strašení 200 mil.. To jako mě připadá nedůstojné …

93 min. – I. Marečková informuje o telefonickém rozhovoru s JUDr. Rittichovou. Rittichová prý nemusí dělat písemné vyhotovení svého právního názoru, v případě že o to strana (tedy v našem případě obec) nežádá…… Nebude prý jistě problém, aby nám pan Brůna ten rozklad půjčil, protože v podstatě to je totéž, co jako pro Mladkov.

111 min. – p. Šmok říká, že jim dnes přišel doplněk smlouvy od Synergionu, který se dá podepsat, který se dá schválit. Nemyslím dneska, s tím že ta odměna bude tak jak to pan Studený říkal ….

p. Pávek – Ty tady povídáš jen o odměnách z té smlouvy, ale mě zajímá, kde tam jsou sankce při odstoupení od smlouvy?

p. Šmok – Ty tam nejsou.

p. Pávek - Proč se tady mluví o 200 mil, když to tam není?

pí. Marečková – To je šíření poplašné zprávy.

p. Matouš – Mohu se zeptat na ten dodatek, co je jeho předmětem? Jestli jsem to dobře pochopil jedná se snad o navýšení odměn?

p. Šmok – Ne.

p. Matouš – Tak co je předmětem toho dodatku?

p. Šmok – Předmětem toho dodatku je vysvětlení, protože tady pan Bok řekl, že ta sazba 55000 je maximální a víc že se nemůže dostat, že to je vlastně 330000 a víc že nedostanem, že to nebude ani, přesně to vyznělo, že to nebude ani plat jednoho zaměstnance.

p. Matouš – Co je předmětem toho dodatku? Jaké vysvětlení, čeho? Nerozumím tomu.

p. Šmok – Minulou veřejnou schůzi tady vyznělo, že my nemůžeme dostat, teda nedostaneme víc než tu základní sazbu 55000 za 1MW. Tudíž jsem oslovili firmu, aby tato částka byla konkretizovaná, specializovaná. Jak to bude znít (?)

čas 113:57 – starosta se odvolává na zástupce Synergionu

čas 115 – Studený prý tou částkou nechtěl nikoho strašit. Byl by to možný nárok firmy Synergion. Co jako obec můžem udělat nebo musíme udělat je nechat si udělat, jak už tady bylo řečeno, nechat si udělat právní rozbor sami. jen jsem vás chtěl seznámit s tím, že tahleta varianta nějakýho rozboru firmy tady existuje a že oni by mohli kalkulovat s touhle částkou. V žádném případě jsem nechtěl nikoho vystrašit.


ANKETA

čas 152 min.

p. Šmok – Referendum je, že do toho můžou hovořit oprávněné osoby, do ankety můžou hovořit oprávnění občané Mladkova a občané, kteří mají nemovistosti zde.

Někdo - Je to stejná váha nebo jak?

p. Šmok – Podle mýho to stejná váha není. Máme 100 rekreačních objektů, tzn. oprávněných osob by bylo míň než když se udělá anketa se všemi a nebo provést anketu oprávněných osob, oprávněných občanů Mladkova.

p. Novák – A nemyslíte si, že by se k tomu ty chalupáři měli taky vyjádřit? Jednou tu třeba taky budou žít.

čas 153 min.

p. Bok – Já bych navrhoval udělat závaznou anketu. Závazná anketa říká, že zavazuje zastupitelstvo přijmout to, co se odhlasovala jako závazné pro svoji další činnost. Tzn. buďto se řekne ano stop nebo bude se stavět dál. myslím si, že by nebylo dobré, kdyby se opomenuli občané, kteří tady mají majetek, protože by se taky mohli oprávněně ozvat k tomu, že byly potlačeny jejich práva, který maj a mohli by si stěžovat a mohlo by se to soudně protahovat, protože by to mohli napadnout. Takhle se to vyřeší jednou pro vždy a bude klid.

čas 156 min. – mohlo to tak projít v Sobkovicích i na Studeným

čas 170 min.

p. Šmok – Já navrhuju na základě diskuse provést právní analýzu smlouvy, kterou máme, abychom vám řekli, co a jak bude přesně a potom teda navrhnout anketu pro všechny. Abychom teda věděli o čem se bavíme. Necháme ji udělat z jiné právnické firmy.

p. Vyšohlíd –Proč nevystoupí firma, když jsou tady? Mohli bychom se jich na to rovnou zeptat.

p. Šmok – Řekli jsme si, že tady budou diskutovat občani Mladkova a ti, co tady mají nemovistost.

 

Zástupci SYNERGIONu dostali možnost vystoupit

čas 172 min.

p. Šmok – Jestliže jim dáme slovo, tak bych prosil teda zastupitele, aby nám mohli podat informaci, ale ta informace bude pravděpodobně stejná, která se tady podala z toho jejich právního rozboru. Tak si myslím, že je to zbytečný. …Takže kdo je pro, abychom jim dali 5 min.?

čas 173 - 174 min.

p. Langer - …..Referendum v Lichkově dopadlo tak, že bylo právoplatné. 

čas 175:52

p. Langer – My, když jsme tu smlouvu uzavírali, tak jsme ji neuzavírali s tím, že tam budou 2 stránky o sankcích. My jsme ji uzavírali s tím, že se ta smlouva normálně naplní. …. Ta smlouva nepočítá s tím, že bude rušena, odstoupena..…Proto v té smlouvě nic není o žádných milionech logicky…

čas 177 min.

p. Zacha – Můj klient postupuje podle smlouvy, v dobré víře. Obec dneska má možnost odstoupit od té smlouvy, v případě, že můj klient by ji nějakým způsobem porušil, o čemž já nemám povědomí a totéž obráceně. Tím ta smlouva končí a řeší se tzv. vypořádání těch vzájemně poskytnutých plnění. Nicméně to rozhodně zakládá nárok té strany, která byla poškozena na nárok škody. Nárok škody se počítá jako vzniklá škoda skutečně ušlý zisk. O její výši tady můžeme jenom spekulovat, jestli to je 15, 200 nebo 700 milionů to já vám rozhodně neřeknu a asi dneska bez nějaké hlubší analýzy asi nikdo další. Neříkám to tady proto, že bych chtěl strašit těmi čísly, říkám to jenom z jednoho prostého důvodu. Ta smlouva je pro obec závazná a výsledek toho hlasování v referendu je pro obec rovněž závazné. Čili pokud to referendum rozhodne o nerealizaci toho projektu, bude se muset zastupitelstvo tím rozhodnutím řídit, ,tím pádem poruší tu smlouvu a tím pádem se vystaví té sankci. Ta sankce může být rozhodnuta pouze na základě rozsudku soudu, kde budou proti sobě Synergion Mladkov a Obec Mladkov vystupovat jako protistrany. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, každá ze stran bude uplatňovat svoje argumenty……. Jedna důležitá věc. Společnost Synergion Mladkov a.s. má svoje sídlo na území obce Mladkov….. což je další přínos, byť pro obec nijak významný.

Polská strana na nás nemůže podat žalobu, může se vyjádřit k procesu EIA a může uplatnit svoje připomínky k té výstavbě. To je všechno, co může udělat polská strana…..

Investice je obrovská a nemyslím si, že by kdokoliv začal, byť připravovat, pokud by nevěděl, že je to v dané lokalitě průchozí z hlediska norem a předpisů……

čas 183:30 – platnost a účinnost

čas 187 min.

p. Šmok - návrh o zajištění právního rozkladu smlouvy (Eldaco a Synergion)……….. návrh ankety – anketa bude otevřená všem voličům i majitelům nemovistostí v obci

p. Studený – mám protinávrh, anketu po právním rozboru

čas 194 min.

p. Bok – navrhuju vyhlásit anketu, které se zúčastní občané s volebním právem i občané, kteří vlastní majetek na území katastru Mladkov, Vlčkovice, Petrovičky s tím, že termín ankety bude upřesněn po obdržení rozboru smlouvy s firmou Synergion a s firmou Eldaco

čas 197:52

Někdo se ptal, zda je anketa závazná. Studený chce přejít raději k dalšímu bodu, protože to je smlouva s formou Synergion. Na to reaguje Marečková, aby v usnesení bylo doplněno, že výsledky ankety budou brány jako závazné.

p. Severýn říká, že bude "hlasovat pokaždý jináč".

čas 199:35

Hlasuje se, jestli bude anketa závazná nebo ne.

 

Dopis občanky Vlčkovic

čas 252 min.

p. Studený čte dopis od občanky Vlčkovic paní Všetičkové o majetkové situaci v kulturním domě ve Vlčkovicích….

- zastupitelé se baví o tom, kdo komu co přeposílal a kdy

p. Šmok -  takže kdo máte něco k tomuto dopisu? Martina…takže…

pí. Jirčíková – já nevím, já jsem u toho nebyla, když tam byli v kulturáku a prolejzali to a nevím kdo se toho účastnil všechno, když to sepisovali. Mně to bylo předložený vlastně před minulým zastupitelstvem 26.1. asi v pět hodin odpoledne, že to mám přečíst. Jelikož se zasedání protáhlo, tak mně pak mladá Lenka s Míšou řekli ať to ani nepředkládám a ať to nechám na příště, ale…..asi jim odpovědět, nevím, ale…

zastupitelé – no určitě…komu?…

pí. Jirčíková – donesla mi to paní Všetičková

p. Šmok – paní Všetičková, Červený kříž

p. Bok – jo takhle, aha

pí. Jirčíková – ale kdo všechno u toho byl, to nevím

p. Šmok – já jsem u toho ještě nebyl. Mně bylo řečený, že jsou kamna nahoře, tak jsem to jenom na schůzi ČČK sdělil, že jsou kamna nahoře v kamrlíku, s tím, že teda todle sdělení je ten materiál zničen, zlikvidován a ve sběru. A došlo k tomu v době, kdy se ve Vlčkovicích předělával ten spodek na obchod. Takže…..je to zničený…

p. Studený  – jim nějak odpovíme…berem to na vědomí..

p- Šmok – berem na vědomí a na tenhle dopis jim budeme odpovídat.

Kdosi ze zastupitelů (?) - napiš tam něco ať je spokojená..

p. Šmok – takže tímto jsme program ….

p. Studený – diskuse…

p. Šmok – tak a otvíráme diskusi…program dnešního dne je vyčerpán…

p. Kosek – já bych chtěl přímo reagovat na ten červenej kříž, protože jsem k tomu taky něco slyšel. Tam šlo o to, že se ty věci ztratily. Měly by bejt snad v nějaký evidenci. A dělají se tam nějaký inventury, aby se vědělo, kdy se co…

? – tohle nebudeme dneska projednávat, jo?

p. Kosek - …zlikvidovalo, protože v zápisu, jak šly holky do zápisů kdy se co projednává, nikdy nebylo nikde řečeno to, že ve Vlčkovicích jsme ?tu deku? spálili kulisy, z jakýho důvodu, že jsme zlikvidovali kamna, že jsme zlikvidovali sporák. Teďka přijde dětskej karneval a říkalo se, kde budete dělat koblihy? Dělalo se to támdle, paní to dělala támhle……a sporák nikde. Kde je? Nikdo o něm neví. Jdou vždycky nahoru, tam má ččk legálně u obce..jak bych to řek´… kancelář. Místo...klubovnu nebo jak to říct…přijdou tam, vypáčený dveře, vyvalenej zámek. Jak to je možný? A Vacek řekne: byla tady firma, potřebovali jsme se ryche dostat na střechu, tak jsme to vypáčili. Je to problém zajdout ke Všetičkovej, když ví, že je doma, a ne hnedka páčit dveře a rozštípat to tam? Takže ono tohodle je trošičku víc, tak by to chtělo se tím opravdu trošičku…. zavobírat…ne jenom říct: ona si Všetičková něco vymyslela. Nevymyslela. Tohle jsou všechno věci, který tam chyběj. A nikdo o tom neví. Najednou zjistíme, že máme prázdnej sál. K tomu se můžou ztratit všechny židle, všechny půlitry….je fakt, že tam taky….ale měla by bejt evidence. Když to někomu půjčíte na Silvestra, jako teďka, byla tam kupa mladejch, tak by to měla obec vědět za kolik to půjčím, co jim tam s tím půjčím a co vrátili celý, ale nemůže se stát, že je rozkopnutej radiátor na záchodech a teď se tam nedá topit, že je spálenej bojler a že je nefunkční. Přitom byl novej a nejednou je spálenej…tak když si to zničili, měli by si to zaplatit. Tohle všechno tam ta Všetičková, se mně zdá, napsala. Ono to chce říct všechno. Já nejsem v ččk, ale vím, co se tam tak trochu děje.

p. Filip - Tam je nějak správce ne snad?

p. Studený - Já bych si…ano…já bych si …

p. Kosek – správce je jako Vacek, ten by o tom měl vědět, ale ten tvrdí: já nic, já muzikant. Takže jak to je?

p. Studený– já bych si dovolil reagovat … já s váma souhlasím, není to dobře, je to špatná činnost správce, tak navrhuji zastupitelům vyměnit ho a pokud byste dovolil, navrhl bych Vás …

p. Kosek – správce kulturáku?

p. Studený- ….jestli by Vám to nevadilo, tak bych klidně navrhl Vás. Přijdete mi jako člověk zodpovědnej, pracovitej, tak si myslím, že byste toho správce mohl klidně vzít.

p. Kosek – dobře.

p. Studený – já, prosil bych občany, aby to nezlehčovali, ještě pořád jednáme.

p. Kosek – nedělejte si z toho srandu…ale…kdyť je to…

p. Studený - to je seriózní vážná nabídka…

p. Kosek – nejdřív…beru to…nejdřív to dáte do pořádku, chci vědět kde je nějakej inventární seznam, ne…

p. Studený – ten tam samozřejmě je…

p. Kosek – ne, teď to hodíme Koskoj a Vacek si zamne ruce a sporák sem, kamna tam todle tam….

pí. Jirčíková – ….inventuře…

p. Studený – dobře..

p. Kosek – a budeme se o tom bavit. Může to bejt, ale chci vědět, že starosta nebo Vy řeknete: ano, půjčili jsme to tomu a tomu, na tu a tu oslavu nebo na todle a tohle se tu děje. Ne že se támhle něco vykopne, támhle se to vypáčí, tady se…takhle to přeci nejde dělat..obecní majetek a vy se k tomu chováte, Vlčkovice jsou za kopcem a na ty kašlem. Tady si někdo ten kulturák drží. Nebo kulturák, tělocvičnu, ale ve Vlčkovicích to vypadá, že tam po nás potopa. Potřebujete do Mladkova židle, tak je tam převezem, zpátky se nevrátěj a když se vrátěj, tak se tam přiveze něco a najednou koukáme: to je od bláta, támhle stoly ulomená noha….takhle se to přeci dělat nedá! A Vacek je, se mně zdá, zaměstnanec obce, ještě pořád, tak proč by to nemoh´dělat?

p. Studený – já bych, já bych Vám poděkoval…

p. Kosek – kdyť za to je i placenej …

p. Studený- …protože je půl jedenáctý, tak respektujem…

p. Kosek – neměl by nic proti tomu, ale zatím…

p. Studený – předložíme inventurní soupis..

p. Kosek - ….dělá to zaměstnanec obce… času na to má dost.

p. Studený – tak Vás oslovíme..

pí. Jirčíková – při inventuře nic nechybělo ne?

p. Bok – ?bylo tam, na inventuře nic není….?

 

Bere si slovo p. Studený a připomíná dodatečně předložený návrh od p. Boka na revokaci usnesení

čas 261 min.

p. Bok – já bych vás chtěl s tím seznámit. Já jsem to konzultoval s Transparency International - jedná se o revokaci usnesení OZ Mladkov č. 2008/03/046. Důvodem je kolize se zákonem č. 159, o co se jedná….jedná se o to, že v té době zastupitelstvo schválilo Starostu jako člena dozorčí rady firmy Synergion. Po konzultaci se zákonem č. 120/2000 platný znění, to je zákon o obcích, je v paragrafu 84 odst. 2, písmeno F a G uvedeno, že obec může delegovat své zástupce do dozorčí rady a ta dále pouze v případě, že tam má účast svoji, majetkovou. Tzn., že je podílníkem, že vlastní akcie nebo něco...prosím?…

p. Šmok – nic, v pořádku…

p. Bok  – …a protože víme, že obec nevlastní žádný majetek ve firmě Synergion, tak by tam neměla, taky nemůže tam nikoho delegovat. Vyplývá ze zákona. Další věc vyplývá ze zákona č. 159, že starosta by neměl býti naším zástupcem v dozorčí radě, protože dochází …tak já vám přečtu přesně definici?….od okamžiku vzniku funkce, je starosta obce v kolizi se zákonem o střetu zájmů, platném znění, neboť jako představitel obce se podílí na rozhodování o žádostech obchodní společnosti, členem jejího orgánu je, a tím mohl obec poškodit a naopak mohl přinést obchodní firmě, jejíž zájmy hájí, neoprávněný prospěch. Což je v rozporu nejen s právním řádem ČR, ale i evropskou legislativou. Další věc je ta, že když je to střet zájmů, tak by v podstatě starosta obce neměl v žádné případě se účastnit hlasování nebo hlasovat v případě, kdy se bude kdykoliv jednat o firmu Synergion. Je to….jsem si to nechal ověřit právníkem a pak jsem teda ještě konzultoval s touto organizací, která se zabývá vyloženě touto problematikou a navíc…v podstatě…zastupitelstvo ani nemá oprávnění, že žádnej zákon ji neopravňuje, aby ho tam delegovala. Ušetří to starostovi starosti i nám. Je to firma, která odhalila i machinace v Žamberku. Těch 22 melounů…

p. Šmok – ještě tam žádný nejsou…

p. Bok – co?

p. Šmok – ne, v pořádku…

…….

p. Bok – …je to v rozporu se zákonem. A starosta, že v případě že teda….

p. Studený – já nemyslím starostu, jakýhokoliv..

p. Bok – zástupce zastupitelstva by tam neměl být v žádným případě.

p. Faltus – Já musím dodat k tomu tolik…

p. Šmok – zástupce obce, no…

p. Faltus - …že tenkrát, když se delegoval starosta do dozorčí rady, tak to bylo pouze za jediným účelem, aby dozoroval nad tím, …

p. Bok – já to chápu…

p. Faltus – zda nám dávají……stanovená smlouva ….

p. Bok – já chápu, ale obec nemá ….

p. Faltus – nemám osobně problém klidně jmenovat, delegovat někoho jinýho. Možná by bylo nejlepší, kdyby tam byl někdo z odpůrců, pokud ne teda někdo z členů zastupitelstva. …

p. Faltus – zcela určitě to nebylo myšleno, jak je možná někde prezentováno.

p. Bok – já to prezentuju jak to říká zákon. Zákon říká…

p. Faltus…zákon neříká další řešení…

p. Bok - …pouze valná hromada, v níž má obec majetkovou účast. Tam můžeme delegovat. Tím pádem, jestliže to není zákonem povolený…

p. Šmok – jo..

p. Bok – to není dovolený. To znamená, abychom tam neměli..ani nemá obec pravomoc tam někoho delegovat. Proto třeba konkrétně, pokud vím, pan starosta v Lichkově tam není delegovanej obcí, je tam delegovanej on jako sám za sebe. Tam není delegovanej jako starosta nebo je?

p. Šmok – to určitě je….musí bejt…

p. Bok – v nějakém usnesení? V žádným usnesení v Lichkově nikdy neviselo na jejich desce.

p. Šmok – …tak je to braný víc, jako střet zájmů než ….

p. Bok – to je věc lichkovskýho zastupitelstva

p. Šmok – ne, já souhlasím s tím, zákon to tady tak říká takže …

p. Studený – no já teda…myslíte si, že …třeba se to nepovede ta protiakce a eště tímdletím ztratíme zástupce v tý firmě a dohled pak už nebudeme mít žádnej

p. Bok – ale jako…

p. Studený – nebo se to třeba povede, ty větrárny se nepostavěj, ale co když se tady postavěj, tak jako to tady bude fungovat dvacet, třicet let a my se zbavíme toho dozoru, tak proč teda nějakýho občana tam nedelegovat?

p. Bok – ale dozor je v podstatě uzávěrka roční, že jo, firmy… 

p. Studený – ale oni nám to sami nabídli, tudle možnost, jo, tak proč…

p. Bok – oni vám to nabídli, ale jako…

p. Studený- proč to zrovna všechno házet do koše? Dva roky jsi na to dohlížel, že to je protiprávní…

p. Matouš – oni jako akciová společnost, pokud dělají uzávěrku musejí….

p. Matouš - můžu domluvit? Ta společnost jako akciová společnost musí uveřejňovat svojí….jak bych to řek´…svojí finanční uzávěrku, dejme tomu…to znamená, přítomnost dozorčího orgánu v jakýchkoli řadách Synergionu je zbytečná. Jo, dohlížet na to, že se jednou ročně udělá uzávěrka, že se bude dohlížet na to, jestli jsme jako obec dostali nějaký peníze nebo ne, od toho tam člověk bejt nemusí. Ty uzávěrky jsou volně přístupný a ta společnost má ze zákona povinnost zveřejňovat.

čas 268. min.

p. Severýn – no a co s tim uděláš, když ti to nepředloží a nebude tam nikdo?

p. Matouš – no nic..

p. Severýn – co s tím uděláš….

p. Matouš – cože?

p. Severýn – co s tím uděláš, od čeho myslíš, že jsou ty dozorčí rady jsou jen tak? Že tam vopravdu jsou jen na nic ty lidi? Teď to nechápu….

p. Matouš – no dobře, a od čeho….

p. Severýn - …teď to nechápu proč …

p. Matouš – a od čeho..

p. Severýn - …co myslíš tím dozorčí rady?…

p. Matouš – a od čeho je tam teda starosta v té dozorčí radě? Aby tam dohlížel…..

p. Severýn – ne, aby tam byl někdo…

p. Matouš – aby tam dohlížel na to, zda obec dostala zaplaceno to, co je ve smlouvě. A tohleto je informace, kterou ta společnost musí podle zákona uveřejňovat. Také ten starosta tam je úplně zbytečně. Navíc tím, že vlastně v té dozorčí radě nebude, tak se vyhne nějakému podezření z korupce, takže vo co de?

p. Severýn – ale někdo by tam měl bejt…

p. Matouš – z jakého důvodu?

p. Severýn – co?

p. Matouš – z jakého důvodu?

p. Severýn – tak tam nebude nikdo…

p. Matouš – no ale proč by tam měl bejt? Tak mě odpověz. Tak ty tady po mě chceš, abych ti něco vysvětlil a ty..

p. Šmok – pánové, ..

p. Matouš – …já když se tě na to zeptám, tak na to nejseš schopnej odpovědět. Takže z jakýho důvodu? Aby dohlížel na finanční stránku smlouvy s firmou Synergion.

p. Severýn – a když na to dohlídne, tak co, co, …když tam nebude?

p. Šmok – pánové …

p. Severýn – když nebude členem dozorčí rady…

p. Šmok – já mám silnej pocit, že …

p. Severýn – jako tam nemusí bejt starosta…ale jemu to bylo nabídnutý, tak jsme to odsouhlasili..

p. Matouš – já mám silnej pocit, že si nerozumíme z mnoha důvodů…

p. Bok – počkej, mluví jeden prosím vás…starosta teďka mluví…

p. Šmok – takhle…

p. Matouš – pardon…

p. Šmok – majetkovou účast obec ve firmě Synergion v současné době nemá a nevlastní akcie, takže ze zákona je to tady řečený, doporučuju revokaci toho zápisu a pro mě se to jenom ulehčí a budu mít klid. Je tady stanovený, že zastupitelstvu je vyhrazeno delegovat zástupce, v níž má obec majetkovou účast. A není řečeno, že nemůže, ale to je ….dáme to takhle……to číslo usnesení máš?

p. Bok – 2008/03/046.

p. Šmok – takže, dávám hlasovat, kdo je pro, abysme revokovali usnesení a starosta obce nebyl členem dozorčí rady.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář